Προβολή άρθρων με ετικέτα 'Redemption'

 Διάρκεια καραντίνας Domains και κόστος Redemption

Ο παρακάτω πινακας αφορά την διάρκεια καραντίνας και κόστος Redemption για όλα το domain που...

 Τι είναι η περίοδος εξαγοράς ενός domain; (Redemption Period)

Σε περίπτωση που ένα domain name δεν ανανεωθεί εγκαίρως, λήγει και περνάει σε κατάσταση...

 Τι σημαίνει όταν το domain μου είναι σε καραντίνα;

Ένα domain name μπαίνει σε "καραντίνα" από την επομένη της ημερομηνίας λήξης του και για...