Άρθρα

 How do I change my account password in Cpanel?

1. Click on 'Change Password' under the 'Site Management' header in Cpanel. 2. Enter...

 How do I create custom error pages?

Error pages are served to Internet users when any one of a variety of errors occur, such as...

 How do I login to Cpanel?

You can login to Cpanel with the url that is in your Welcome email:...

 How do I password protect a directory?

You can password protect directories within your site from unauthorized users by using 'Web...

 Is there a secure https login for Cpanel?

Yes, there is. Try: https://www.domain.com:2083 or: https://server.hostname.com:2083 You...

 My counter doesn't work. All it says is: cannot open /var/cpanel/Counters/counter.dat

If you get this error message, please submit a support ticket and we can correct this for...

 What are some common error codes?

Here is a list of many common error codes:Succesful Client Requests: 200 OK 201 Created 202...

 Πώς μπορώ να προσθέσω ένα Apache handler?

1. Κάνε κλικ στο “Apache handlers” σύνδεσμος μέσα Cpanel. (under the 'site management header.)2....

 Υποστηρίζετε δωρεάν SSL;

Ναι, ο server είναι εξοπλισμένος με το AutoSSL από την cPanel που περνάει αυτόματα σε όλα τα...