Τι είναι η λειτουργία parked domain (προσθήκη επιπλέον domains);

Το Cpanel έχει τη λειτουργία "Parked Domains" η οποία σου επιτρέπει να προσθέσεις επιπλέον domains τα οποία όμως παραπέμπουν στο ιδιο περιεχόμενο. Για παράδειγμα το www.domain.net και το www.domain.net να εμφανίζουν ακριβώς το ίδια αρχεία.

Μπορείς να κάνεις parked ένα domain απο το Cpanel στο σύνδεσμο 'manage parked domains' .

  • 5 Χρήστες βοηθήθηκαν
Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;